اجاره خودرو های لوکس

photo_2017-10-30_19-18-49
photo_2017-10-30_19-19-36
photo_2017-10-30_19-19-14
photo_2017-10-30_19-19-42
شرایط اجاره خودرو
.چک حامل به مبلغ خودرو بابت ضمانت اجاره خودرو بدون راننده
.مبلغ 50000 تومان بابت بنزین به مبلغ اجاره خودرو اضافه میشود.
.در مسیر های خارج از تهران مبلغ 60000 تومان به مبلغ اجاره خودرو اضافه میشود.
نوع خودرومدل قیمت هر ساعت بدون راننده قیمت هر ساعت با راننده
Benz SL- خودروی بنز SL5500050000
Bmw 630- خودرو بی ام و 6304000035000
Bmw 330-خودرو بی ام و 3303500030000
Benz SLK- خودرو بنز SLK3500030000