تفاوت بین شمع سرد و گرم در شکل نوک سرامیکی آنهاست .

فرمان SBW (Steer By Wire)
فوریه 2, 2019
تفاوت بنزین سوپر و معمولی
فوریه 23, 2019
☑️سازندگان خودرو شمع های مخصوصی ( از نظر دما) برای انواع خودرو انتخاب می کنند . بعضی خودرو ها با عملکرد بالای موتور به طور طبیعی گرمای زیادی تولید می کنند بنابراین آنها به شمع سرد نیاز دارند .
☑️ اگر شمع زیاد گرم شود می تواند سوخت را قبل از این که جرقه بزند مشتعل کند بنابراین مهم است که شمع مناسبی بر روی خودروتان نصب شود