بی ام و z4 2014
فوریه 2, 2019
آزرا – 2009
فوریه 2, 2019

کارشناسی خودرو در محل
گزارش کارشناسی: تویوتا کمری GLX ۲۰۰۹ کارکرد : ۶۰ هزار قیمت ۲۷۰ م بدون رنگ -فنی سالم-دیاگ بدون خطا