فوریه 23, 2019
فوریه 23, 2019

گزارش کارشناسی: رنو کولیوس مدل: ۲۰۱۷ کیلومتر:۷۰۰ کیلومتر قیمت: ۵۶۰ میلیون تاریخ:۹۷/۱۱/۲۵ رنگ شدگی:❌ صافکاری:❌ فنی:✔️ دیاگ:✔️ اپشن: خریداری