بنز W124-230E کپل مدل 1988
می 5, 2019
فوریه 23, 2019

گزارش کارشناسی: کیا سراتو مدل:۲۰۱۳ وارداتی کیلومتر: ۷۰ هزار قیمت: تاریخ:۹۷/۱۱/۲۵ رنگ شدگی:✔️ صافکاری:✔️ فنی:✔️ دیاگ:❌ اپشن: Www.c