بنز W124-230E کپل مدل 1988
می 5, 2019

خودروی دنا معمولی مدل ۱۳۹۹ماشین دنا کروزدار مدل ۱۳۹۹ فروش دنا معمولی با سند آماده انتقال

مشخصات دنا معمولی: سفید، کروزدار،مدل ۱۳۹۹، سند آماده انتقال

قیمت دنا معمولی:۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شماره تماس: ۰۹۳۹۲۰۰۶۲۳۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸