• مشخصات دنا معمولی: سفید، کروزدار،مدل ۱۳۹۹، سند آماده انتقال قیمت دنا معمولی:۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان شماره تماس: ۰۹۳۹۲۰۰۶۲۳۳ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸  
  • دور رنگ – سقف ستون و لای دربها بدون رنگ – عقب جلو و شاسی سالم – یکسال بیمه دارد -13 سال تخفیف بیمه (70% تخفیف) […]
  • گزارش کارشناسی: کیا سراتو مدل:۲۰۱۳ وارداتی کیلومتر: ۷۰ هزار قیمت: تاریخ:۹۷/۱۱/۲۵ رنگ شدگی:✔️ صافکاری:✔️ فنی:✔️ دیاگ:❌ اپشن: Www.c
  • گزارش کارشناسی: رنو کولیوس مدل: ۲۰۱۷ کیلومتر:۷۰۰ کیلومتر قیمت: ۵۶۰ میلیون تاریخ:۹۷/۱۱/۲۵ رنگ شدگی:❌ صافکاری:❌ فنی:✔️ دیاگ:✔️ اپشن: خریداری
  • گزارش کارشناسی: مزدا۳ مدل:۸۹ کیلومتر:۵۶۰۰۰ قیمت: ۱۷۵ م تاریخ:۹۷/۱۱/۲۸ رنگ شدگی:❌ صافکاری:✔️ فنی:✔️ دیاگ:✔️ اپشن: خریداری:✔️
  • گزارش کارشناسی: رنو کولیوس مدل: ۲۰۱۷ کیلومتر: ۱۸۰۰۰ هزار قیمت: ۵۳۰ م تاریخ:۹۷/۱۱/۲۷ رنگ شدگی:❌ صافکاری:❌ فنی:✔️ دیاگ:✔️ اپشن: صندوق ب
  • گزارش کارشناسی بی ام و z4 2014 قیمت:۵۴۰ م رنگ: درب و گلگیر و کاپوت سمت راننده فنی سالم دیاگ بدون خطای اصلی خریداری شد برای
  • کارشناسی خودرو در محل گزارش کارشناسی: تویوتا کمری GLX ۲۰۰۹ کارکرد : ۶۰ هزار قیمت ۲۷۰ م بدون رنگ -فنی سالم-دیاگ بدون خطا